25 feb. 2016

Katastrofal torka och svält i Haiti


Tre års torka har satt sina spår i det redan svårt drabbade Haiti. Den dominikanska tidningen Diario Libre publicerade häromdagen en artikel om hur 1,5 miljoner haitier har brist på mat. En 28-årig kvinna med fyra barn står som exempel.


Carole Joseph, 28 år, har fyra barn. Hennes odlingar av morötter och potatis har torkat. Också familjens kycklingar är alla uppätna. De få verktyg familjen hade har de tvingats att sälja för att köpa mat. Det sista av värde man hade var sängen som även den såldes. Hela familjen sover nu på golvet.

"Vi äter och dricker något varje dag, men aldrig tillräckligt för att återfå styrka. Jag vet inte vad jag ska göra ", säger Joseph hest under tiden som hon vaggar sina tvillingar, vilkas hår är spröda och gulnade som ett tecken på undernäring.

De senaste årens torka har förvärrat eländet för många haitier som redan lever i absolut fattigdom. Missväxten är den värsta på 35 år, i ett land där mer än två tredjedelar av befolkningen lever på jordbruk, och ofta använder uråldriga redskap.

Många haitier går till sängs hungriga och är vana vid umbäranden och naturkatastrofer. Men effekten av denna torkan har varit så allvarliga att landet står inför en "osäker livsmedelsförsörjning utan motstycke", enligt FN: s kontor för samordning av humanitära frågor, rapporterar Diario Libre.

Ett land som Haiti är speciellt sårbart, där 1,5 miljoner invånare redan behöver akut hjälp eftersom de redan idag är undernärda. "Denna torkan är mycket farlig. Trycket på människor ökar ", säger den haitiska ekonomen Kesner Pharel, som tillade att mat tar mer än hälften av den genomsnittliga inkomsten för en familj i Haiti.

FN:s livsmedelsprogram vill höja den akuta hjälpen till Haiti men det finns många logistiska svårigheter att övervinna. Att leverera akut livsmedelsbistånd till samhällen som endast kan nås med hjälp av upptrampade stigar är svårt, och det löser inte heller Haitis kroniska livsmedelsproblem. Utmaningen att hitta långsiktiga lösningar med bevattningssystem under svår torka är stor.

Haitis problem är inte nya. En allmänt utbredd konstant fattigdom, dåligt fungerande institutioner, korruption och en svag och dåligt skött jordbrukssektor under decennier, har satt sina spår. Att man nu också drabbas extra hårt av klimatförändringar gör inte saken lättare.

Comunidad Maranata fortsätter att besöka Haiti. Vill du vara med och hjälpa barn i bergsbygden Mont-Leon, sätt in en gåva på Maranataförsamlingens Plusgiro 44 10 05 - 6. Märk Haiti.