19 apr. 2019

600 barn får hjälp i Mont-Leon, Haiti

Haiti, ett av världens fattigaste länder, har återkommande drabbats av regeringskriser och våldsamma protester mot korruption och maktmissbruk. Förutsättningarna för många av de haitiska barnen att få gå i skola är undermåliga.
I bergsbygden Mont-Leon i östra Haiti har Comunidad Maranata alltsedan 2010 haft förmånen att hjälpa en del av de mest drabbade barnen. Fler än 600 elever varje år får tack vare gåvogivare garanterad fri skolgång i ett samarbete missionen har med skolan NECFUM.
Hjälpen består i första hand av att vi betalar skolans lärarlöner. Villkoret är att inga elevavgifter då får tas ut. Det vanliga annars är att de avgifter föräldrarna betalar varje månad ska täcka den kostnaden. De flesta familjerna är mycket fattiga och har inga möjligheter att betala skolgång för sina barn.
 Skolan tar emot barn från 3 år och upp till och med åttonde klass. Lokalerna består av plåttak med vindskydd och jordgolv. Hemmasnickrade långbänkar fungerar som skolbänkar.
Några av barnen efter skoldagens slut.
En vanlig syssla för många barn är att hämta vatten. Avstånden kan ibland vara mycket långa.
Luka Pierre är skolans rektor och är mycket ivrig i sitt arbete för att så många som möjligt ska ges möjlighet till skolgång.
Barn på väg hem.
En svalkande vattenkälla utefter vägen.
Vi fortsätter frimodigt att vädja om hjälp för de haitiska barnens skolgång. Varje gåva har stor betydelse. Sätt in en gåva på Maranataförsamlingens pg-konto 44 10 05-6 eller SWISHA till 123 155 15 71. Märk: Haiti

11 sep. 2016

Swish: 123 155 15 71 Märk: Haiti

http://blogg.maranata.se/2016/02/haiti-behover-din-hjalp.html
Inskrivningarna för läsåret 2016/17 är igång och fler än 600 elever från mycket fattiga haitiska familjer beräknas få hjälp till fri skolgång. Det är nu sjätte läsåret i följd som vi ges möjlighet att bekosta samtliga elevers skolgång. Tack för din medverkan!

28 jan. 2016

Mont-Leon, östra Haiti


La-escuela-en-Mont-Leon.jpg (1600×1200)Mont-Leon, Haiti. Även under innevarande läsår, 2015/16, har vi kunnat garantera skolgång för 615 barn i den haitiska bergsbygden Mont-Leon. Hjälpen består i att Comunidad Maranata betalar skolans 15 lärarlöner under förutsättningen att eleverna får studera gratis. Inga avgifter tas ut vilket är en stor hjälp till dessa fattiga familjer. Vill du vara med och ge ditt stöd, sätt in en gåva på Maranataförsamlingens pg 44 10 05-6, märk: Haiti.

12 jan. 2015

För fem år sedan idag...

Idag är det fem år sedan den fruktansvärda jordbävningen drabbade Haiti. Nästan 300 000 människor dog och ännu fler förlorade allt de hade. Fortfarande lever ca 80 000 människor i tältläger i Port au Prince.
Dagarna efter jordbävningen var vi en av många organisationer som reste in i Haiti med hjälpsändningar. Intrycken är outplånliga. Bilderna nedan är från en av resorna till Port au Prince.

24 jan. 2014

Loppis för Haiti 31/1 - 2/2

Loppisen är slut för den här gången, men fortsätt att stödja barnen i Haiti.

Sätt in en gåva på pg 44 10 05-6. Märk Haiti / Mont-Leon. Maranataförsamlingen förmedlar

Alla gåvor går oavkortat till skolavgifter och läromedel för över 600 skolbarn i Mont-Leon i östra Haiti.

21 dec. 2013

Julhälsning från barnen i Mont-Leon

Elever i skolan i Mont-Leon.
Barnen i Mont-Leon önskar God Jul och ett Gott Nytt År 2014!

Eleverna i haitiska bergsbygden Mont-Leon har nu jullov. Tack vare många gåvor från vänner i Norge och Sverige har 613 barn getts möjlighet att gå i skola det här läsåret. Att få lära sig läsa, skriva, räkna etc. är en mänsklig rättighet. Dock ser verkligheten annorlunda ut för många, många barn.

Skolans rektor Luka Pierre delar ut skrivböcker.
Genom den hjälp som vi kan förmedla till skolan får samtliga barn inskrivna i skolan i Mont-Leon fri skolgång och skolans 15 lärare och övrig personal får sina löner betalda. Den 18 december betalades årets sista löner ut.

Genom skolans rektor Luka Pierre vill vi här framföra hälsningar från alla barnen i Mont-Leon som önskar God Jul och ett Gott Nytt År 2014!

22 nov. 2013

Loppis för Haiti


Lördagen den 30 november och 
söndagen den 1 december kl 10 - 16

Adress: Bällstavägen 100, Bromma
(vid Solvalla travbana)  
Alla intäkter går oavkortat till att bekosta skolgång för haitiska barn i bergsbygden Mont-Leon i östra Haiti. Bakomliggande läsår har inte mindre än 800 barn fått hjälp att studera, tack vare alla de gåvor som på olika sätt samlats in. Läsåret 2013/2014 är det 650 barn som får hjälp att studera.

Insamling: Vi tar fortsatt emot begagnade saker och rena kläder inför kommande satsningar. Ring så hämtar vi eller kom förbi och lämna i receptionen som är bemannad veckans alla dagar. Tel 08 98 56 83 Mob 073 617 3067

Gåvor: Sätt in en gåva på Maranataförsamlingens pg 44 10 05-6. Märk inbetalningen: Haiti

10 okt. 2013

650 barn får hjälp i Mont-Leon

Läsåret 2013-2014 är det inte mindre än 650 barn som får hjälp att studera gratis i skolan i Mont-Leon, i östra Haiti.
Hjälpen består i att Comunidad Maranata bekostar skolans samtliga lärarlöner under villkoret att inga elevavgifter tas ut.
Var med och ge ett bidrag till barnen i Haiti. Maranataförsamlingen förmedlar din gåva. Pg 44 10 05-6