16 sep. 2012

Hopp för barn i haitiska bergen

Några av skolbarnen i Mont-Leon vilka får hjälp
med sin skolgång tack vare gåvogivare från olika platser.
Den 1 oktober inleds skolåret för många haitiska barn. För tredje året i rad besöker Comunidad Maranata den haitiska bergsbygden Baptiste med omnejd. För varje år som gått har missionen kunnat hjälpa allt fler barn att studera. Från första årets 22 barn som fick hjälp att skrivas in i olika skolor omfattar hjälpen idag inte mindre än 800 barn. I huvudsak handlar det om att Comunidad Maranata åtar sig att betala löner för ca 20 lärare under det villkoret att eleverna får studera gratis. Det är först och främst två olika skolor som omfattas av hjälpen, vilka ligger i bergsbyarna Mont-Leon och Belle-Terre. Tack vare hjälpen har antalet elever som skrivits in i nämnda skolor ökat med över 100 procent.
Vi vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt är med och möjliggör den här satsningen. Vill du vara med? Sätt in en gåva på Maranataförsamlingens pg-konto 44 10 05-6. Märk inbetalningen: "Haiti"

Inga kommentarer: