11 sep. 2016

Swish: 123 155 15 71 Märk: Haiti

http://blogg.maranata.se/2016/02/haiti-behover-din-hjalp.html
Inskrivningarna för läsåret 2016/17 är igång och fler än 600 elever från mycket fattiga haitiska familjer beräknas få hjälp till fri skolgång. Det är nu sjätte läsåret i följd som vi ges möjlighet att bekosta samtliga elevers skolgång. Tack för din medverkan!

Inga kommentarer: