19 apr. 2019

600 barn får hjälp i Mont-Leon, Haiti

Haiti, ett av världens fattigaste länder, har återkommande drabbats av regeringskriser och våldsamma protester mot korruption och maktmissbruk. Förutsättningarna för många av de haitiska barnen att få gå i skola är undermåliga.
I bergsbygden Mont-Leon i östra Haiti har Comunidad Maranata alltsedan 2010 haft förmånen att hjälpa en del av de mest drabbade barnen. Fler än 600 elever varje år får tack vare gåvogivare garanterad fri skolgång i ett samarbete missionen har med skolan NECFUM.
Hjälpen består i första hand av att vi betalar skolans lärarlöner. Villkoret är att inga elevavgifter då får tas ut. Det vanliga annars är att de avgifter föräldrarna betalar varje månad ska täcka den kostnaden. De flesta familjerna är mycket fattiga och har inga möjligheter att betala skolgång för sina barn.
 Skolan tar emot barn från 3 år och upp till och med åttonde klass. Lokalerna består av plåttak med vindskydd och jordgolv. Hemmasnickrade långbänkar fungerar som skolbänkar.
Några av barnen efter skoldagens slut.
En vanlig syssla för många barn är att hämta vatten. Avstånden kan ibland vara mycket långa.
Luka Pierre är skolans rektor och är mycket ivrig i sitt arbete för att så många som möjligt ska ges möjlighet till skolgång.
Barn på väg hem.
En svalkande vattenkälla utefter vägen.
Vi fortsätter frimodigt att vädja om hjälp för de haitiska barnens skolgång. Varje gåva har stor betydelse. Sätt in en gåva på Maranataförsamlingens pg-konto 44 10 05-6 eller SWISHA till 123 155 15 71. Märk: Haiti

Inga kommentarer: