4 juni 2018

600 barn får hjälp i Mont-Leon, Haiti

Ännu ett läsår för barnen i Mont-Leon avslutas under juni månad. Under året har samtliga elever fått gratis skolgång tack vare den hjälp vi har kunnat förmedla till skolan.
Sedan läsåret 2010/11 består hjälpen i första hand av att vi betalar skolans lärarlöner. Villkoret är att inga elevavgifter då får tas ut. Det vanliga annars är att de avgifter föräldrarna betalar varje månad ska täcka den kostnaden. De flesta familjerna är mycket fattiga och har inga möjligheter att betala skolgång för sina barn.
 Skolan tar emot barn från 3 år och upp till och med åttonde klass. Lokalerna består av plåttak med vindskydd och jordgolv. Hemmasnickrade långbänkar fungerar som skolbänkar.
Några av barnen efter skoldagens slut.
En vanlig syssla för många barn är att hämta vatten. Avstånden kan ibland vara mycket långa.
Luka Pierre är skolans rektor och är mycket ivrig i sitt arbete för att så många som möjligt ska ges möjlighet till skolgång.
Barn på väg hem.
En svalkande vattenkälla utefter vägen.
Vi fortsätter frimodigt att vädja om hjälp för de haitiska barnens skolgång. Varje gåva har stor betydelse. Sätt in en gåva på Maranataförsamlingens pg-konto 44 10 05-6 eller SWISHA till 123 155 15 71. Märk: Haiti

Inga kommentarer: